Kapanış Bozuklukları

Hastalar ortodonti kliniğine geldiğinde açık kapanış problemine sahipse konuşmalarında problemlerinin olduğu hemen anlaşılır. Tükürüklerini yutarken dudak hafifçe çekildiğinde dilin dişler arasında taştığı görülür. İskeletsel yaygın open widelarda ön bölgede şiddetli bir açıklık gözükürken bölgesel ve daha sınırlı open widelarda dilin yalnızca o bölgeyi kapladığı görülür. Dişlerin birbirine değmedi hastaların bilhassa bir şey ısırırken ısıramadan kopardıkları ifadesi görülmektedir. Bunun dışında open wide’ın yan bölgede oluşan durumlarında sıklıkla görülmektedir.

Açık kapanış niye oluşur?

Çapraz kapanış tedavisi Yan çapraz kapanışlarda dar olan üst çenenin aletlerle genişletilmesi ilk önce yapılması şart olan durumdur. Ön çapraz kapanışlarda ise üst ve alt keser dişler arasındaki ilişkin üst çenenin öne alınarak ya da alt çenenin geriye doğru, alt dişlerin geriye doğru alınarak düzeltilmesi temel amaç olmalıdır.

Underbite Nasıl Olur?

Alt çene büyüklüğü genetik bir anomalidir. Alt çenenin ya hacimsel olarak büyüdüğü ya da üst çenenin hacimsel olarak küçük kaldığı hastalarda alt dişlerin üst işlere göre daha önde konumlandığı gözlenmektedir. Bu tür anomalilerin ilk görülmesi süt dişlenme dönemi bittikten sonra meydana çıkar. Ancak alt çenenin ileriye büyümesi ergenlik döneminde hızlanır ve daha bariz yüzü etkileyen, yüzün şeklini etkileyen bir hale gelir. Ailesel yani kalıtsal anomaliler kendine her yaşta belli edebilirler. Kimi vaziyetlerde süt dişlerini de etkileyebilir fakat ekseriyetle 6 yaşından sonra ana dişlerin çıktığı dönemde ortodontiste gelen çocukların bu teşhisini koymak daha kolaydır.

Underbite tedavisi ailesel yani kalıtsal olarak alt çenesi büyük olan hastalarda ne yazık ki tedavi cerrahi olarak yani ortognatik olarak çözümdür. Bu da büyümenin bittiği dönemde, 18 yaş civarında cerrahi müdahalelerle alt çenenin küçültülmesine yöneliktir. Kalıtsal olmayan daha çok üst çenenin geriliğine bağlı olarak oluşmuş problemler ise erken dönemde 10 yaş civarında olmak üzere üst çeneye uygulanan çeşitli ağız dışı kuvvetlerin yardım ile çeneler arası ilişkilerin düzeltilmesine bağlıdır ve güzel sonuçlar verebilir. Alt çene büyüklüğü büyük oranda kalıtsaldır. Ama bunun yanında bademcik büyüklüğüne bağlı olarak çocukların alt çenesini önde tutması, veyahut çevreninde alt çenesi büyük olan bir ebeveyni taklit ederek alt çenesini önde tutması, ayrı olarak üst dişleri ile alt dişlerin erken temaslar nedeni ile alt çenesini önde konumlandırmak zorunda kalan çocuklarda bu vaziyet kalıcı olabilir.

Kapanış Bozukluğu

Overbite kapı aralar?

Overbite ya da derin kapanış denilen anomalinin asal nedeni kalıtsaldır ve üst dişlerin alt dişleri aşırı derecede örtmesi ile gözükür, alt çene bu olaylardan geride kalmıştır. Kliniğe gelen hastalar da overbite’a sahip olanlar hemen ayırt edilebilir. Bu hastaların ağız içi muayenehane kontrolünde alt dişlerin hemen hemen hiç gözükmediği, gülümseme sırasında üst diş etlerinin normalden fazla görüldüğü, bu hastaların yan duruşlarında çene ucunun normalden daha geride olduğu, üst dudağın daha belirgin bir şekilde önde olduğu dikkat çeker. Overbite ya da derin kapanış kalıtsal orijinli olduğu için erken yaşlarda fark edilebilir. Genellikle kimi çocuklarda süt dişlenme döneminde dahi kendini gösterirken,12 yaş civarında bu hastalarda bu problem tamamen ortaya çıkmıştır. Bu yüzden bu hastaların bu yaş civarında kesinlikle bir ortodontiste görülmesi gerekmektedir.

Overbite tedavisi nasıl olur?

Derin kapanışa sahip hastalarda ilk etapta ilk 12 yaşına kadar sabit ortodontik tedaviler ile üst dişler yerine alınıp, bir miktar alt çenenin öne gelmesi sağlanabilir. Bunun için çeşitli fonksiyonel ya da sabit aletlerden yararlanılır. Hastanın şayet yaşı büyük ise 18 yaş civarında operasyonla da alt çene öne alınarak profil ve dudak ilişkisi düzeltilebilir.